Lehrstellensuche in 14 Sprachen

Inhalt

Kërkimi i vendit të mësimit të profesionit- si të bëhët më së miri?

Përcaktimi i profesionit

Nëse shkon të kërkosh një vend për mësimin e profesionit/zejes, duhet që profesioni yt të jetë i përcaktuar. Më fjalë të tjera: ti e di që do të sjellësh aftësitë e tua te nevojshme për profesionin e zgjedhur. Kjo është më rëndësi, dhe të mundëson qëllimisht që të kërkosh në një vend për të cilin je përcaktuar, dhe jo të orientohesh pa planifikuar fare që të hysh, në vendin e parë dhe më të mirin që t'a gjesh.

Mbledhja e adresave

Tani ti mund të sjellësh përvoja, se cilat ndërmarrje në profesionin tënd të dëshiruar ofrojnë një vend të lirë për mësimin e profesionit gjatë verës që vjen. Për këtë ti ke mundësi dhe mjete të ndryshme në disponim:

  • Në Këshillimorën për Profesione (Gjermanisht - FrëngjishtIItalisht) do të gjesh lista të ndërmarrjeve të cilat kanë mundësi të shkollojnë nxënësit/et në profesionin e dëshiruar.
  • Në internet janë të dhëna vendet e lira për mësimin e profesionit (Gjermanisht - FrëngjishtI - Italisht).
  • Vende të lira për mësimin e profesionit mund të gjësh në revista falas dhe gazeta ditore si dhe në faqe interneti të ndërmarrjeve të ndryshme.
  • Shumë nxënës dhe nxënëse vijnë deri te një vend i lirë për mësimin e profesionit, përmes të njohurve ose të afërmve. Shfrytëzoni lidhjet dhe miqësitë e mundshme.

Kontakto

Tani i ke adresat e përshtatshme. Lajmërohu te ndërmarrjet të cilat faktikisht kanë vende të lira. Shfrytëzo për kontakt të parë telefonin, ose shko vetë atje. Pastaj, në rastin e përshtatshëm pyet se si mund të konkurosh. Mënyrat e paraqitjes ndryshojnë nga ndërmarrja në ndërmarrje. Një ndërmarrje e dëshiron një kërkesë me shkrim, ndërsa një tjetër dëshiron që të njoh drejtpërdrejt. Me rëndësi është që të konkurosh ashtu si ata kërkojnë.

Konkuro

Një kërkesë me shkrim heret apo vonë kërkohet nga të gjitha ndërmarrjet. Ka rregulla të qarta, se si duhet të duket një dosje e tillë dhe çka përmban ajo. Nëse ke veshtërsi në përgaditjën e dosjes për konkurim, atëherë mund të marrësh ndihmë në shkollë ose në këshillimorën për profesione. Poashtu në internet mund të gjësh dosje për konkurim (Gjermanisht - FrëngjishtI - Italisht). E rëndësishme është që dosjën tënde për konkurim para se t'a dërgosh, t'ja tregosh një personi përgjegjës për t'a kontrolluar, sepse ajo duhet të jet e plotë, pa gabime dhe e përshtatshme për profesionin dhe ndërmarrjën. Ja edhe një këshillë: Mundësisht konkuro në shumë vende njëkohësisht. Kështu do të zmadhosh shanset tua për gjetjën e një vendi për mësimin e profesionit.

Mbaj evidencë

Është e arsyeshme që ta mbash një kontroll mbi të gjitha aktivitetet e konkurimeve të bëra. Më së miri është që për këtë qëllim të bësh një listë, në të cilën do të shënosh së kur ke konkuruar, se a të kanë caktuar ndonjë takim apo deri kur do të informohesh. Kështu ti e din çdo herë se çka është e kryer, prej kujt pret përgjigje dhe kur mund të pyesësh.

Zotëro provimet dhe bisedat

Gjithnjë e më shumë ndërmarrje dhe organizata kërkojnë që të bësh një test të aftësisë. Informohu se si duket ky test në profesionin e dëshiruar dhe çka kërkohet. Kur të vish deri tek zgjedhja e ngushtë, kryepunëtori/ja do të dëshiroj që të njohë personalisht. Përgatitu me kohë për këtë bisedë prezantuese. Paramendoj pyetjet dhe përgjigjet e mundshme. Nëse je e/i pa sigurt, bisedo me ndokënd. Përshtypja që u mbetet nga kjo bisedë prezantuese, luan një rol shumë më rëndësi. Për këtë paraqitu sa më mirë, tregohu i interesuar dhe i motivuar.

Përballo refuzimet

Situata për kërkimin e vendit për mësim të profesionit në shumë profesione, është e vështirë. Për këtë duhet të llogaritësh edhe me refuzime të kërkesave tua. Mos lejo në asnjë mënyrë që të demoralizohesh. Qendro aty dhe përpiqu edhe më tutje. Kërko arsyet e refuzimit. Kështu është e mundshme që në të ardhmen të përmirësosh diçka dhe të rrisësh shanset për sukses.

Bëhu fleksibil

Mos këmbëngul vetëm për një profesion. Ndoshta në profesionin e dëshiruar nuk do të gjesh vend për mësimin e profesionit. Atëherë është më rëndësi që për zgjedhje tjera të jesh i/e hapur. Nëse përkundër përpjekjeve të mëdha, një kohë të gjatë nuk ke gjetur vend në profesionin e dëshiruar, është e domosdoshme që situatën ta analizosh me kujdes. Kërko mundësitë në ndonjë profesion të përafërt, një vit kalimtar, një praktikë, një vit shkollimi gjuhësor etj. Reago më kohë mblidh informata ose kërko ndihmë të nevojshme. Bisedo gjithsesi me këshilltarin ose këshilltaren dhe planifiko veprimet e mëtutjeshme. Përfundimi i një shkollimi themelor profesional (ose një shkolle të mesme) të hap rrugë dhe është një shtyllë e rëndesishme për ardhmerinë tënde. Kështu, ti ke mundësi të ndryshme për zhvillimin tënd të mëtutjeshëm.

SDBB | CSFO – 2011

Für dich aus Glarus

Kein Bock auf Schule? Stress mit Eltern oder Freunden?

Kein Bock auf Schule? Stress mit Eltern oder Freunden?
Die Schulsozialarbeit ist für Dich da und berät Dich bei persönlichen, familiären oder schulischen Problemen.

Kein Zuhause während der Lehre?

Kein Zuhause während der Lehre?
Begleitetes selbständiges Wohnen für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 – 25 Jahren.

Krise? Stress? Melde Dich!

Wir unterstützen Dich bei persönlichen Schwierigkeiten. Gemeinsam mit Dir suchen wir nach Wegen und Lösungen und vermitteln Dir geeignete Hilfe, ohne dass jemand davon erfährt.

Lust, Dein Taschengeld aufzubessern?

Jobbörse für Jugendliche ab 13 Jahren

Offene Jugendarbeit Glarus Süd

Offene Jugendarbeit Glarus Süd
Freizeitangebote für Jugendliche

Fokus

Test

Kiffen noch im Griff?

Test

Mit dem Cannabis-Konsum-Check findest du es heraus.

Sex

Geschlechtskrankheiten

Sex

U.a. Chlamydien, Gonorrhö,Hepatitis und Syphilis lassen sich behandeln, wenn rechtzeitig diagnostiziert

20 Jahre Nationaler Zukunftstag

Seitenwechsel für Mädchen und Jungs

20 Jahre Nationaler Zukunftstag

Hunderte von Betrieben, Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen öffnen am Zukunftstag ihre Türen und laden Dich ein, die Arbeitswelt zu entdecken. Bist Du in der 5. bis 7. Klasse? Dann mach mit am 12. November 2020!

Für dich aus Glarus

Kein Bock auf Schule? Stress mit Eltern oder Freunden?

Kein Bock auf Schule? Stress mit Eltern oder Freunden?
Die Schulsozialarbeit ist für Dich da und berät Dich bei persönlichen, familiären oder schulischen Problemen.

Kein Zuhause während der Lehre?

Kein Zuhause während der Lehre?
Begleitetes selbständiges Wohnen für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 – 25 Jahren.

Krise? Stress? Melde Dich!

Wir unterstützen Dich bei persönlichen Schwierigkeiten. Gemeinsam mit Dir suchen wir nach Wegen und Lösungen und vermitteln Dir geeignete Hilfe, ohne dass jemand davon erfährt.

Lust, Dein Taschengeld aufzubessern?

Jobbörse für Jugendliche ab 13 Jahren

Offene Jugendarbeit Glarus Süd

Offene Jugendarbeit Glarus Süd
Freizeitangebote für Jugendliche

Fokus

Rauchstopp-Programm

Lust nach Freiheit?

Rauchstopp-Programm

Wir helfen dir, rauchfrei zu werden. In vier Schritten schaffst du es!

Test

Bist du onlinesüchtig?

Test

Der Onlinesucht-Test schafft Klarheit

20 Jahre Nationaler Zukunftstag

Seitenwechsel für Mädchen und Jungs

20 Jahre Nationaler Zukunftstag

Hunderte von Betrieben, Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen öffnen am Zukunftstag ihre Türen und laden Dich ein, die Arbeitswelt zu entdecken. Bist Du in der 5. bis 7. Klasse? Dann mach mit am 12. November 2020!